Co je živé muzeum?

Živé muzeum nebo živé historické muzeum je muzeum, které obnovuje historické prostředí, aby replikovalo minulá časová období. Cílem muzeí živé historie je poskytnout návštěvníkům praktický výklad minulosti. Oživují historii tím, že v plné míře napodobují podmínky přírodního prostředí, historického období nebo kultury. Živá muzea používají různé interpretační techniky, jako jsou výstavy a historici v kostýmech, kteří představují historické postavy, aby byly simulace minulých období co nejautentičtější. Klíčový rozdíl mezi živým muzeem a jinými historickými místy je v tom, že muzea živé historie poskytují výklady v přítomnosti první osoby.

Historici Kostýmů A Jejich Role V Živých Muzeích

Kostýmovaní historici vykonávají na historických místech mnoho povinností. Kromě ztvárnění postav, které žily v určitém období, provádějí návštěvnické prohlídky a interpretují prostory. Také píší interpretační scénáře a přispívají k výzkumnému procesu, který muzeu pomáhá s interpretací místa. Historici proto musí být lidé, kteří jsou zruční v komunikaci, bádání a psaní, a musí mít pohodlí při oslovování velkého publika. Historici spolupracují se vzdělávacími a kurátorskými pracovníky na vývoji vzdělávacích programů a vyměňují si nápady, jak provádět školní prohlídky a prohlídky sbírek. Historici nebo tlumočníci jsou při novém zaměstnání rozsáhle školeni supervizory, ale díky zkušenostem získávají více kompetencí.

Výklad

Živá historická muzea používají dva typy kostýmovaných výkladů. První z nich je interpretace z pohledu první osoby, kde historici v kostýmech zobrazují konkrétní historické postavy tím, že přejímají jejich manýry, řečové vzorce, světonázory a postoje. Znalosti tlumočníků v první osobě a jejich interakce s publikem jsou omezeny na historickou postavu, kterou zobrazují, a historické období, ve kterém tato postava žila. Druhý typ kostýmovaného výkladu využívá tlumočníky z třetí osoby, kteří mají praktické znalosti o současnosti i minulosti. Historici v kostýmech třetí osoby zobrazují postavení, povolání nebo pohlaví, a přestože se také oblékají do historických oděvů, hovoří z moderní perspektivy o kultuře a historii lidí, které zastupují. Oba typy kostýmovaných tlumočníků předvádějí a provádějí řemesla a každodenní úkoly historických období.

Obavy O Autentičnost Muzeí Živé Historie

Autenticita je hlavním zájmem živých muzeí, protože je nemožné dokonale obnovit kus minulosti a simulovat živou historii. Některá muzea zobrazují hrubé nepřesnosti, když se pokoušejí zobrazit idealizovaný obraz. Příkladem je zobrazení starého dobytčího města Wichita, jak je ilustrováno v muzeu Old Cowtown, jehož autenticita je narušena vlivem hollywoodských mýtů a mýtů Divokého západu. Kritici také kritizují výklad v živých muzeích a tvrdí, že ačkoli se muzea snaží návštěvníkům zprostředkovat minulé zážitky, není možné replikovat minulé stavy mysli.

Příklady Živých Muzeí

Živá muzea historie se nacházejí po celém světě. Plimoth Plantation v Plymouthu ve státě Massachusetts je příkladem živého historického muzea. Replikuje anglickou vesnici ze 17. století založenou kolonisty. Středověké centrum v Dánsku je dalším příkladem živého muzea zobrazujícího středověk v zemi na konci 14. a počátku 15. století . Mezi další muzea živé historie patří Coggeshall Farm Museum v Colt State Park, USA, Burnaby Village Museum v Britské Kolumbii, Black Country Living Museum ve Velké Británii a Penghu Living Museum v Číně.